Problemy skórne nie są jedynie efektem infekcji grzybiczych czy zapaleń bakteryjnych i wirusowych. Mogą być odpowiedzią organizmu na wiele różnych czynników.

Alergia jest czymś powszechnym i jeśli posłucha się otaczających nas ludzi, okazuje się, że większość z nich cierpi na jakieś reakcje uczuleniowe. Są one silniejsze lub słabsze ale co ciekawe, mogą pojawiać się w różnych okresach życia. Nie muszą towarzyszyć komuś od jego urodzenia.

Obecnie powszechne jest, że alergia dotyka osoby starsze i dojrzałe- takie, które na nic nigdy nie chorowały.

Stąd pytanie: „ Dlaczego tak się dzieje? Co jest przyczyną wystąpienia alergii u osób dorosłych?” Odpowiedź oczywiście nie jest prosta. Warto by było przeanalizować wiele czynników i aspektów. Jednak można przypuszczać, że głównym winowajcą jest postęp cywilizacyjny, ten postęp, który na co dzień ułatwia życie każdemu z nas. Wynikiem pracy różnych maszyn, pojazdów, fabryk, może być zanieczyszczenie środowiska lub zbyt duże ingerowanie w jego funkcjonowanie, co owocuje zmianami w ekosystemie.